SAGITplus
item3

SAGITplus is a unique framework used to support the management of the very complex transition of multinational, multicultural mergers og acquisitions.

SAGITplus has been developed and maintained by Johnny Daugaard over the period from 1992 till now and has been used as the main framework for both smaller local mergers and for an acquisition involving 27 legal entities in 14 countries.

SAGITplus deals with all aspects of a transition, such as governance, people issues, internal and external communication, systems, processes, facilities, sub-contractors, customers, etc. etc. Because of its unique goal setting descriptions and the documented activities SAGITplus supports setting aggressive goals expressed as a cost efficient, short transition period.

Using SAGITplus also has the benefit of a high retention rate of key people in all levels of the corporation.

SAGITplus is a proprietary framework used by TIGAS / Emandey.

SAGITplus er et unikt koncept til styring af integrationprocessen i forbindelse med en kompleks multinational, multikulturel akkvisition eller fusion.

SAGITplus er udviklet og løbende vedligeholdt af Johnny Daugaard i perioden 1992 til nu og har været anvendt som det primære koncept til styring af såvel mindre, lokale fusioner som til en større akkvisition dækkende 27 juridiske enheder i 14 lande.

SAGITplus adresserer alle aspekter i integrationsprocessen: ledelse, medarbejdere, intern og ekstern kommunikation, systemer, processer, underleverandører, kunder, etc, etc. SAGITplus arbejder ud fra veldokumenterede og veldefinerede målsætninger, hvilket undersstøtter gennemførelsen af en både agressiv og omkostningseffektiv integrationsproces.

Anvendelsen af SAGITplus er medvirkende til at sikre fastholdelsen af nøglemedarbejdere på alle niveauer i organisationen.

SAGITplus konceptet anvendes proprietært af TIGAS / Emandey.